Wettelijke bepalingen

Als u gebruik wil maken van het wifi-netwerk "LijnNet", bent u onderhevig aan volgende wettelijke bepalingen. Gebruik maken van het wifi-netwerk "LijnNet" houdt in dat u uitdrukkelijk instemt met deze wettelijke bepalingen. Gelieve deze vier documenten hieronder zorgvuldig na te lezen.

Uw privacy is voor ons van uitzonderlijk groot belang. We stellen alles in het werk om uw privacy te respecteren, zoals de Belgische en Europese wetgeving voorschrijft. Heb je vragen omtrent uw privacy? Vul het contactformulier in.